Đối tác của chúng tôi

Liên hệ

 

Tốn bao lâu để Ganti liên hệ với bạn ?

Sau khi nhận được thông tin của các bạn, chúng tôi thường sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất, thường sẽ tốn 1 – 2 ngày làm việc.

Giá của các dịch vụ như thế nào ?

Mỗi loại hình hoạt động có từng lựa chọn khác nhau để phù hợp với nhu cầu của các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, khách hàng có thể yêu cầu những dịch vụ riêng biệt để Ganti có thể đưa ra phương pháp giải quyết hợp lý và thuyết phục.

- Chính sách bảo hành như thế nào ?

Các vấn đề về doanh nghiệp, chúng tôi cam kết bảo hành 100%, mỗi loại công ty sẽ có các quy định riêng

Tìm hiểu thêm
Yêu cầu dịch vụ

Khách hàng có thể yêu cầu những dịch vụ riêng biệt để Ganti có thể đưa ra phương pháp giải quyết hợp lý và thuyết phục.

    LAtest NEws